Kraj Satu Mare sa nachádza medzi dvoma susednými krajmi: Maramures a Bihor a má veľký potenciál na rozvoj turizmu.

Definujúcou črtou Satu Mare ako turistickej destinácie je multikulturalizmus; región má zachované pamiatky spôsobom, ktorý uspokojí každého náročného návštevníka zaujímajúceho sa o rôzne historické obdobia (od skorého stredoveku až po komunistický režim 20. storočia). Satu Mare ponúka turistom bažiacim po histórii súbor atrakcií siahajúci od hradov a pevností, drevených kostolov a kláštorov, múzeí a pamätných budov až po kultúrne udalosti úzko spojené s históriou týchto miest.

Historické Maramures prezentované okresom Oas je jedinečný svet so starými tradíciami a zvykmi. Územie Kodru je charakterizované veľkou rozmanitosťou zvykov a tradícií, ktoré sú vlastné kraju Satu Mare. Starodávne tradície, kultúrne dedičstvo, výrazný etnografický fond, tradičná architektúra, obľúbené a tradičné remeslá sú zachované vo väčšine miest kraja Satu Mare – spoznáme ich počas zájazdu. Miestne tradičné jedlá uspokoja aj najnáročnejších gurmánov.