1. Exkluzivne pravo pouzivat logo Zdruzenia Karpatskeho kulinarskeho dedicstva
  2. Tajomstva zbierky receptov Karpatskeho kulinarskeho dedicstva
  3. Prednostny pristup ku odbornym skoleniam
  4. Ucast na jedinecnom gatronomickom zajazde „Cesta za Karpatskym kulinarskym dedicstvom“
  5. Propagacia na web stranke Zdruzenia Karpatskeho kulinarskeho dedicstva
  6. Vyhody plynuce z propagacnych akcii Zdruzenia, ako napr. oboznamovacie navstevy pre pisatelov cestopisov a cestovne kancelarie
  7. Ucast na profesionalnych vystavach v stanku Zdruzenia Karpatskeho kulinarskeho dedicstva
  8. Ucast na festivaloch a sutaziach Karpatskeho kulinarskeho dedicstva
  9. Obchodne partnerstva a prilezitosti