Misiunea Reţelei este să conserve și să popularizeze rolul și gama diferitelor produse culinare și bucătării tradiţionale carpatice ca un catalizator pentru dezvoltare regională durabilă și păstrarea patrimoniului cultural local.

Sarcinile principale ale reţelei:

  1. Să unifice eforturile și potenţialul celor implicaţi în domeniul mâncărurilor tradiţionale locale și a turismului să promoveze stilurile culinare foarte diverse pentru a face față provocărilor și cerinţelor nevoilor actuale din industria alimentară și turism, să înfiinţeze lanţuri durabile de furnizori între diferiţii producători și publicul larg.

  2. Să crească la nivel local gradul de conștientizare și de apreciere a potențialului patrimoniului culinar carpatic identificând între timp legăturile dintre tradiţii și mediul local. Producătorii locali, moştenind tradiţii și pricepere, împreuna cu alte părţi interesate locale trebuie motivaţi să se angajeze în procesul de creare și păstrare a valorilor.

  3. Pentru a dezvolta noi oportunităţi de afaceri și în sectoarele de mâncăruri tradiţionale și gastronomie în regiunile carpatice din România, Ungaria, Ucraina și Slovacia trebuie construite legături puternice și trebuie promovate patrimoniul și cultura culinară carpatică către o clientelă naţională și internaţională.